Pro jak staré děti je klub určen?

Klub nabízí výchovu a vzdělávání pro skupinu patnácti dětí od dvou a půl do sedmi let. Považujeme za velmi přínosné, že je skupina malá (děti se opravdu všechny znají, vztahy jsou přehledné) a heterogenní (mladší se přirozeně učí mnohé věci od starších, starší se učí empatii a ohleduplnosti).

Mohou klub navštěvovat i děti s povinným rokem předškolní docházky?

Ano, dítě však musí být přihlášené k individuálnímu vzdělávání, protože náš klub není zapsán v rejstříku škol a školských zařízení. Pro rozvíjení předškolních kompetencí, dovedností a znalostí máme v klubu vyhrazený speciální prostor a čas.

Kde bude mít klub zázemí a jak to tam vypadá?

Naše zázemí se nachází mezi ulicemi Jinočanská a Kralupská v těsné blízkosti obory Hvězda. Nejbližší MHD je autobusová zastávka Ruzyňská škola. V srdci zahrady stojí jurta, v níž si děti mohou odpočinout, zahřát se, tvořit a hrát si. Maximum času však trávíme venku - pokud není příliš chladno, obědváme, tvoříme i odpočíváme na zahradě.

Rodiče společnými silami založili komunitní zahradu, na níž vznikají záhony, edukační políčko, kompost a ohniště. Částečně tu obnovujeme sad. Na zahradě jsme zachovali i robinsonádní prostory, neboť věříme, že divokost je jednou z nejdůležitějších kvalit dětství.

Na pozemku roste mnoho stromů a keřů: vzrostlé duby, javor, jasany, jabloně, hrušeň, ořešák, třešeň; šeřík, bez černý a mnoho dalších přátel z rostlinné říše.

Jak to ve vaší lesní školce chodí?

Dbáme na to, abychom v provozu lesního klubu vytvořili prostor pro srozumitelný denní řád. Mnohé činnosti (ranní kruh, odchod do obory, jídlo, spánek, rozloučení před odchodem domů) máme spojené s rituály, které řídí pedagog. Děti je možné do klubu přivést mezi 8–9 hodinou. V tento čas, než se všichni sejdeme, je prostor pro jednoduché vyrábění, malování nebo práci se dřevem. V 9.05 se všichni v ranním kruhu přivítáme, zpíváme písničky, hrajeme na hudební nástroje, říkáme básničky a hrajeme krátké pohybové hry. Poté kolem 9.30 vyrážíme do obory, máme tu několik prochozených cestiček a několik “svých míst”, kde můžeme pozorovat koloběh přírody. V oboře kolem desáté hodiny svačíme. V lese se se snažíme dětem dopřát prostor pro volnou hru, kterou považujeme za velký poklad v životě předškolních dětí. Na oběd se vracíme do jurty. Kolem 12.30 je možné vyzvednout děti, které v Malejově netráví celý den. Mladší děti si jdou po obědě odpočinout a spát, starší děti se věnují klidové činnosti (čtení, předškolní aktivity, tvoření). Ve 14.45 se všichni scházíme v závěrečném kruhu, kde si sdělujeme dojmy z prožitého dne a kde se loučíme. Rodiče si děti vyzvedávají mezi 15. až 16. hodinou, najdou nás u jurty, kde si hrajeme anebo zahradničíme.

Co bude moje dítě celý den jíst?

Děti si nosí vlastní jídlo z domova. Svačinu a pití mají uložené na cestách v batůžku, teplý oběd v termosce si nechávají ráno v jurtě. S každým jídlem si tak vybalí kousek domova a zároveň mohou ochutnat, co dobrého mají ostatní kamarádi.

Nicméně stravování se každý rok probíráme s rodiči znovu, a pokud si většina bude přát obědy dovážet, zařídíme to.

Píšete, že čerpáte z křesťanské spirituality, co konkrétně to znamená? Jste křesťanská školka?

Začátek naší komunity je spojený s katolickou farností sv. Fabiána a Šebastiána v Liboci, nejdříve se ve Hvězdě začaly scházet maminky s dětmi, které se znaly z kostela. Postupem času se k nám přidali další kamarádi, známí a sousedé. Považujeme za velmi důležité, že je naše komunita různorodá a otevřená různým životním zkušenostem.

V hodnotách a postojích je pro nás křesťanství stále zdrojem, z něhož čerpáme. Jsme ovšem přesvědčeni, že víru nemůžeme nikomu předat – je to osobní a velmi intimní zkušenost.

Před jídlem s dětmi zpíváme děkovnou písničku, vyprávíme si vánoční a velikonoční příběh.

Jak funguje financování vašeho klubu?

Rodič dítěte, které navštěvuje klub, se stane členem našeho spolku a platí členské příspěvky. Provoz klubu je hrazen výhradně z členských příspěvků.

Na budování a zvelebování zázemí získáváme finance zejména z grantů a darů.

Jaká je výše měsíčních příspěvků?

Cena za dvoudenní docházku činí 3800 Kč a za čtyřdenní 6950 Kč.

Cena pro školní rok 2021/2022 činí 4000 Kč za dvoudenní docházku s možností náhrad a 7600 Kč za čtyřdenní docházku.

Jaká je provozní doba klubu?

Ve školním roce 2020/2021 funguje pondělí do čtvrtka od 8 do 16 hodin, docházka je možná dvoudenní a čtyřdenní. Pátek je vyhrazen pro komunitní setkávání dětí a rodičů.

Moje dítě nemá zkušenost s pobytem v kolektivu beze mne. Co s tím?

Každé dítě je jiné a potřebuje různý čas na adaptaci v novém prostředí a na seznámení se s novými lidmi. Věříme, že pokud si na začátku docházky dáme dostatek času a trpělivosti, předejdeme mnoha problémům. Proto je na začátku roku, než se dítě aklimatizuje, možná přítomnost rodiče i kratší docházka.