Pro jak staré děti je klub určen?

Klub nabízí výchovu a vzdělávání pro skupinu patnácti dětí od dvou do sedmi let. Považujeme za velmi přínosné, že je skupina malá (děti se opravdu všechny znají, vztahy jsou přehledné) a heterogenní (mladší se přirozeně učí mnohé věci od starších, starší se učí empatii a ohleduplnosti).

Mohou klub navštěvovat i děti s povinným rokem předškolní docházky?

Ano, dítě však musí být přihlášené k individuálnímu vzdělávání, protože náš klub není zapsán v rejstříku škol a školských zařízení. Pro práci s předškolními dětmi máme vyhrazený prostor a čas.

Kde bude mít klub zázemí a jak to tam bude vypadat?

Zázemí pro příští školní rok teprve chystáme a v příštích měsících nás čeká ještě hodně práce. Před Velikonocemi jsme podepsali smlouvu o pronájmu pozemku mezi ulicemi Jinočanská a Kralupská nedaleko zastávky autobusu Ruzyňská škola. Bezprostředně u pozemku se nachází vstup do obory Hvězda.

Na pozemku plánujeme postavit základní zázemí: maringotku, kompostovací toalety a nějaký prostor pro spaní dětí (tee-pee/stan), pískoviště s blátivou kuchyni. Těšíme se, že budeme moct založit záhony a společně s dětmi pečovat o zahradu. Na pozemku roste mnoho stromů a keřů: vzrostlé duby, javor, jasany, jabloně, hrušeň, ořešák, třešeň; šeřík, bez černý a mnoho dalších přátel z rostlinné říše.

Jak to ve vaší lesní školce chodí?

Dbáme na to, abychom v provozu lesního klubu vytvořili prostor pro srozumitelný denní řád. Mnohé činnosti (ranní kruh, odchod do obory, rozloučení s lesem, jídlo, spánek, rozloučení před odchodem domů) máme spojené s rituály, které řídí pedagog. Po ranním přivítání většinou rovnou vyrážíme do obory, máme několik prochozených cestiček a několik “svých míst”, kde můžeme pozorovat koloběh přírody. Snažíme se dětem dopřát prostor pro volnou hru, kterou považujeme za velký poklad v životě předškolních dětí.

Na oběd se vracíme do zázemí, po obědě si mladší děti jdou odpočinout a spát, starší děti se věnují klidové činnosti (čtení, předškolní aktivity, tvoření). Jednou týdně mají děti hudební kroužek s prvky muzikoterapie. Těšíme se taky, že na novém pozemku budeme moci odpoledne zahradničit.

Píšete, že čerpáte z křesťanské spirituality, co konkrétně to znamená? Jste křesťanská školka?

Začátek naší komunity je spojený s katolickou farností sv. Fabiána a Šebastiána v Liboci, nejdříve se ve Hvězdě začaly scházet maminky s dětmi, které se znaly z kostela. Postupem času se k nám přidali další kamarádi, známí a sousedé. Považujeme za velmi důležité, že je naše komunita různorodá a otevřená různým životním zkušenostem.

V hodnotách a postojích je pro nás křesťanství stále zdrojem, z něhož čerpáme. Jsme ovšem přesvědčeni, že víru nemůžeme nikomu předat – je to osobní a velmi intimní zkušenost.

Před jídlem s dětmi zpíváme děkovnou písničku, vyprávíme si vánoční a velikonoční příběh.

Jak funguje financování vašeho klubu?

Rodič dítěte, které navštěvuje klub, se stane členem našeho spolku a platí členské příspěvky. Provoz klubu je hrazen výhradně z členských příspěvků.

Na budování a zvelebování zázemí se snažíme získat finance z grantů a darů.

Jaká je výše měsíčních příspěvků?

Cena za dvoudenní docházku činí 3800 Kč a za čtyřdenní 6950 Kč.

Jaká je provozní doba klubu?

Klub bude ve školním 2020/2021 fungovat čtyři dny v týdnu - od pondělí do čtvrtka od 8 do 16 hodin. Nabízíme čtyřdenní a dvoudenní docházku. Pátek bude vyhrazen pro komunitní setkávání dětí a rodičů.

Moje dítě nemá zkušenost s pobytem v kolektivu beze mne. Co s tím?

Každé dítě je jiné a potřebuje různý čas na adaptaci v novém prostředí a na seznámení se s novými lidmi. Věříme, že pokud si na začátku docházky dáme dostatek času a trpělivosti, předejdeme mnoha problémům. Proto je na začátku roku, než se dítě aklimatizuje, možná přítomnost rodiče i kratší docházka.