Na jaře 2020 jsme díky pronájmu nového pozemku zahájili realizaci komunitní zahrady, na jejíž části bude mít lesní klub zázemí. O svěřený kus přírody chceme pečovat šetrně, klíčovými hodnotami jsou pro nás udržitelnost a respekt k našemu okolí i k životu na vznikající zahradě.

Pobyt v lese je pro děti obohacující, nicméně vnímáme, že je pouze jednou stranou přírodní pedagogiky. Tou druhou, neméně důležitou, je možnost o přírodu pečovat vlastníma rukama: kultivovat, pěstovat, zúrodňovat. To je možné nikoli v lese, ale na zahradě. Máme proto radost, že se nám podařilo takové místo nalézt.

Komunitní zahrada bude místem pravidelného otevřeného setkávání rodičů s dětmi i dějištěm sousedských, kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost organizovaných naším spolkem.

Zahradu budou tvořit dvě části, větší z nich bude volně přístupná plocha louky a sadu; umístíme zde lavičku a informační tabuli. Pěšinu vedoucí přes pozemek zachováme a budeme udržovat její okolí. Menší oplocená část pozemku se zázemím poskytne bezpečný a rozvíjející prostor pro děti v rámci lesního klubu i otevřených komunitních setkání rodičů s dětmi.

Pozemek zahrady před začátkem prací Pozemek zahrady před začátkem prací Pozemek zahrady před začátkem prací Pozemek zahrady před začátkem prací