Milí přátelé, s radostí pouštíme do světa zprávu, že pro školní rok 2023/24 rozšiřujeme nabídku malejovských kroužků. K již tradičnímu Zálesáku a Lesní hudebce přibude Lesní výtvarka, kroužek jógy a hudebka pro mladší děti.

Níže naleznete detaily jednotlivých kroužků a také odkazy na přihlášky.

Výtvarný lesní kroužek

 • Vede Amálie Domanjová.
 • Den a čas konání: pondělí 15:30 - 17:00. Začínáme 11. 9. 2023 a poslední lekce prvního pololetí proběhne 29. 1. 2024.
 • Místo: obora Hvězda a zázemí Komunitní zahrady Malejov.
 • Pro děti od 5 do 10 let.
 • Cena 2200 Kč za pololetí.
 • Přihláška tady.

Jóga pro děti

 • Kroužek vede Zuzana Herzingerová.
 • Den a čas konání: sudé úterky 16:00 - 17:00 (kroužek se koná ob týden). Začínáme 19. 9. 2023 a poslední lekce prvního pololetí proběhne 23. 1. 2024.
 • Místo: Libocká sokolovna (Ruzyňská 156, 162 00 Praha 6).
 • Pro děti od 3 do 7 let.
 • Cena 1200 Kč za pololetí.
 • Přihláška tady.

Zálesácký kroužek

 • Kroužek vede Marie Vavřínová.
 • Den a čas konání: liché úterky 16:00 - 18:00 (kroužek se koná ob týden). Začínáme 26. 9. 2023 a poslední lekce prvního pololetí proběhne 30. 1. 2024.
 • Místo: obora Hvězda a zázemí Komunitní zahrady Malejov.
 • Pro děti od 5 do 10 let.
 • Cena 1200 kč za pololetí.
 • Přihláška tady.
 • Kapacita kroužku pro tento školní rok je naplněna. Hlásit se však stále můžete jako náhradníci, v případě uvolnění místa vás budeme kontaktovat.

Lesní hudebka pro mladší děti

 • Kroužek vede Eva Svitáková.
 • Den a čas konání: středa 15:30 - 16:30. Začínáme 20. 9. 2023 a poslední lekce prvního pololetí proběhne 31. 1. 2024.
 • Místo: obora Hvězda a zázemí Komunitní zahrady Malejov.
 • Pro děti od 3 do 5 let.
 • Cena 2700 Kč za pololetí.
 • Přihláška tady.

Lesní hudebka pro větší děti

 • Kroužek vede Eva Svitáková.
 • Den a čas konání: čtvrtek 16:00 - 17:00. Začínáme 21. 9. 2023 a poslední lekce prvního pololetí proběhne 25. 1. 2024.
 • Místo: obora Hvězda a zázemí Komunitní zahrady Malejov.
 • Pro děti od 5 do 8 let.
 • Cena 2700 Kč za pololetí.
 • Přihláška tady.

Kroužky budou otevřeny při přihlášení minimálně šesti dětí. Maximální kapacita je 8 dětí (v případě hudebky pro starší děti 10 dětí). Pro přihlášení prosím použijte odkazy na přihlášky. Vaše dotazy rádi zodpovíme na mailu lkmalejov@gmail.com. Z tohoto mailu vám též potvrdíme, že se vámi vybraný kružek otvírá, a zašleme instrukce k platbě.

Na kroužky můžete čerpat příspěvek z programů Aktivní město a Darujeme kroužky dětem. Program Aktivní město mohou využít obyvatelé městských částí Praha 5, 6 a 17. Praha 5 poskytuje příspěvek pouze na sportovní činnost (z naší nabídky lze tedy příspěvek uplatnit pouze na kroužek jógy), ostatní městské části na volnočasové aktivity obecně a příspěvek lze využít na jakýkoli kroužek z naší nabídky.

Těšíme se na vaše přihlášky i na setkávání v novém školním roce!